4 Aralık 2011 Pazar

NİGÂRİ

 Nigâri, bir kâğıdı bir kalemi sevdi. Padişahları gördü Gala-
ta'dan. II. Selim'le ava çıktı.

 I.François'yı, V.Charles'ı çizdi.

 Büyük dedesi gibi satranç oynadı. Bir deniz kitabı yazdı.Bu-
lunamadı.

 Karanfili sevdi. Bunun için Barbaros'un, II. Selim'in eline
karanfil verdi.
 
 Kanuni'yi I. François'ya yazacağı mektubu düşünürken gör-
dü. Kanuni onun için düşüncelidir. Gezdiği yerde yeşil bir dal var-
dır.

 Padişahların yüzünü sevdi.Yavuz Sultan Selim* önünde bir 
elma gibi durmasını bilmedi.

 İhtiyarlığında tanıdı Barbaros'u. Bu yüzden yeşil bir göğe 
bakar.

 Ummanı dolaştı. Şiir yazdı.

 Her sabah oturur kalemlerini sivriltirdi. Onun için eli hiç tit-
remedi.

 Neden sonra yeryüzüne bir Nigâri tavrı çıktı.
 
 Artık Kanuni hep düşüncelidir. Doğan burunlu, seyrek diş-
lidir. Resimdeki gibidir.

 II.Selim sarı pabuçlar giyer. Bir taşlığa basar. Ava çıksa bir
adam sağ eliyle hedefi tutar.
 
 Barbaros ne zaman arkasına bir şey giyse açık mavidir. Eli-
ni kaldırsa, otursa resimdeki gibi oturur.
 
 Bir kâğıt üstündedir artık V.Charles. Başka hiçbir yerde de 
olmayacaktır.

 Yavuz'un boyunu hiç bilmeyeceğiz.
 
Şimdi bir kuşbaz dursa, bıyığını bursa, yürüse, Nigâri'nin tav-
rında yürür.

 Şimdi Galata'da bir XV. Yüzyıl denizi Nigâri'nin boyalarına
Giriyordur.

Sıkılıyordur bir kalem bir fırça bir kâğıt.

*Yavuz Sultan Selim sıkılgandı. İstanbul'a gizlice girdi. Okurken gözlük takardı.

                                        şenlikname

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder