5 Mart 2012 Pazartesi

20. ‘Işk îmâmdur bize gönül cemâ'at

1          ‘Işk îmâmdur bize gönül cemâ'at
            Kıblemüz dost yüzi dâimdür salât

2          Cân dost mihrâbına secdeye vardı
            Yüz yire uruban ider münâcât

3          Biş vakt tertîbümüz bir vakte geldi
            Biş bölük oluban kim kıla tâ'at

4          Şerî'at eydür bize şartı bırakma
            Şart ol kişiyedür ider hıyânet

5          Dost yüzin göricek şirk yagmâlandı
            Anunçün kapuda kaldı şerî'at

6          Münâcât gibi vakt olmaz arada
            Kim ola dostıla bu demde halvet

7          Kimsene dînine hilâf dimezüz
            Dîn tamâm olıcak togar mahabbet

8          Erenler nefesidür devletümüz
            Anunçün fitneden olduk selâmet

9          Kâlû belî didük evvelki demde
            Dahı bugündür ol dem ü bu sâ'at

10        Togrılık bekleyen dost kapusında
            Gümânsuz ol bulur İlâhî devlet

11        Yûnus öyle esîrdür ol kapuda
            Diler ki olmaya ebedî râhat

F. 63b, T. 6a, NO. 189b, YE. 24b, K. 123a, RY. 44b, A. 3.

            Aşk imamdır bize gönül cemaat
            Kıblemiz dost yüzü daimdir namaz

2          Can dost mihrabına secdeye vardı
            Yüz yere vurup da eder dua

3          Beş vakit tertibimiz bir vakte geldi
            Beş bölük olur da kim kıla itaat

4          Şeriat der bize şartı bırakma
            Şart o kişiyedir eder hiyanet

5          Dost yüzünü görünce şirk yağmalandı
            Onun için kapıda kaldı şeriat

6          Dua gibi vaikt olmaz arada
            Kim ola dost ile bu durumda halvet

7          Kimsenin dinine karşı demeyiz
            Din tamam olunca doğar muhabbet

8          Erenler nefesidir mutluluğumuz
            Onun için fitneden olduk selamet

9          Evet dedik evvelki zamanda
            Dahi bugündür o zaman ve bu saat

10        Doğruluk bekleyen dost kapısında
            Şüphesiz o bulur İlahi mutluluk

11        Yunus öyle esirdir o kapıda
            Diler ki olmaya ebedi rahat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder