7 Mart 2012 Çarşamba

22. Gâfil olma aç gözüni hâlüne bak öleni gör

1          Gâfil olma aç gözüni hâlüne bak öleni gör
            Kürelik itme dünyede yazuklarun dileni gör

2          Niçe yatur düşübeni ılan çıyan üşübeni
            Sünükleri çagşabanı çüriyüben ulanı gör

3          Kimi âh idüp kılur zârı günehdür elinde varı
            Göçmiş yatur kara yiri miskînleri güleni gör

4          Sorma hâlin kimisine varma Irahman'suzına
            Kim isine gövdesine ulşup yeni yolanı gör

5          Kanı Muhammed Mustafâ hüküm itdi Kâf'dan Kâf'a
            Dünye kime kıldı vefâ aldanuban kalanı gör

6          Aldanma mâla davara kulluk eyle Hakk'a yara
            Seviyile bile vara bâkî yoldaş olanı gör

7          Yûnus bu sözleri çatar halka ma'ârifet satar
            Kendüsi ne kadar dutar söyledügi yalanı gör

Georg Yz.

1          Gafil olma aç gözünü haline bak öleni gör
            Azgınlık etme dünyada günahlarını dilene gör

2          Nice yatar düşenler yılan çıyan üşüşenler
            Kemikleri dağılıp çürüyüp olanı gör

3          Kimi ah edip ağlar günahtır elinde varı
            Göçmüş yatar kara yeri miskinleri güleni gör

4          Sorma halin kimisine varma Rahman’sızına
            Kimisine gövdesine ulaşıp kıyafetini yolanı gör

5          Madeni Muhammet Mustafa hüküm etti Kaf’dan Kaf’a
            Dünya kime kaldı vefa ile aldanıp kalanı gör

6          Aldanma mala davara kulluk eyle Hakk’a yara
            Sevgiliye bile vara baki yoldaş olanı gör

7          Yunus bu sözleri çatar halka marifet satar
            Kendisi ne kadar tutar söylediği yalanı gör

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder